یکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۶1. صديق کريمي کارگر (زندان سنندج- به جرم برگزاري اول ماه مه )
2. شيث اماني (زندان سنندج به جرم برگزاري اول ماه مه) (شیث امانی و صدیق کریمی روز ٩ خرداد به دادگاه منتقل شدند و به 11 کارگر بازداشتی در مراسم اول ماه مه سنندج اعلام گردید تا روز 19/4/86 جهت محاکمه به شعبه 104 جزایی دادگاه عمومی سنندج مراجعه کنند)
3. منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکاي شرکت واحد در جلسه روز پنجم اسفند ٨٥ در شعبه ١٤ بازپرسي دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» به تحمل چهار سال حبس و بابت اتهام «تبليغ عليه نظام» به تحمل يك سال حبس و در مجموع به پنج سال حبس تعزيري محكوم شد.
4. محمود صالحي (زندان سنندج- کارگر و به جرم برگزاري اول مه يک سال زندان قطعي و سه سال حبس تعليقي )
5. سعید ماسوری( سازمان مجاهدین خلق ، اعدام ، اتاق 122 بند 209اوین )
6. محمد ابراهیمی ( نویسنده یک کتاب مذهبی ، سلول 127 بند209 اوین )
7. ابولفضل جهاندار (فعال دانشجویی ، 5/3 سال ، اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین )
8. سعید درخشندی(فعال دانشجویی ، 5/3 سال ، اتاق 10 - بند 209 زندان اوین)
9. کیوان انصاری ( فعال دانشجویی ، 5/4 سال ، اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین)
10. حمید پور وثوق ( اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین )
11. غفور اسمائیلی ( اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین )
12. صادق کهن دل (بند 209 زندان اوین )
13. حسن عسگری (بند 209 زندان اوین )
14. عبدالله المنصوری (بند 209 زندان اوین )
15. فرهاد وکیلی ( اتاق 121 ، بند 209 زندان اوین )
16. محمد حسن فلاحی زاده ( اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین )
17. کاظمینی بروجردی ( بند 209 زندان اوین )
18. علی حیدریان ( اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین )
19. رضا ملکیان ( اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین )
20. ابوالفضل عابدینی (روزنامه نگار ، بند 209 زندان اوین )
21. حامد واعظ تقوی (سخنگوی معلمان ، بند 209 زندان اوین )
22. مجید شیخ پور ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
23. مقداد خلیل پور ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
24. فرزاد کمانگر ( اتاق 10 ، بند 209 زندان اوین )
25. مجید کاووسی فر ( اتاق 122 بند 209 زندان اوین )
26. ابراهیم افشار (اتاق 122 بند 209 زندان اوین )
27. آقا جانی ( سلول 114، بند 209 زندان اوین )
28. قیاسی ( سلول 10، بند 209 زندان اوین )
29. احمد رشیدی نیا ( اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین )
30. عباس جبلی حقیقی تنها ( اتاق 122 ، بند 209 زندان اوین )
31. ابراهیم خدابنده ( عضو شورای ملی مقاومت ، اتاق 10 بند 209 زندان اوین )
32. جمیل بصام ( عضو شورای ملی مقاومت ، سلول 128 بند 209 زندان اوین )
33. بابک زمانیان ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
34. احمد قصابان ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
35. پویان محمودیان ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
36. سعید فیض الله زاده (فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
37. مازیار سمیعی ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
38. هاله اسفندیاری ( سلول 112،بند 209 زندان اوین )
39. علی فرحبخش ( روزنامه نگار ، سلول 123 ، بند 209 زندان اوین )
40. سعید ایزدبخش ( فعال دانشجویی ، بند 209 زندان اوین )
41. ساسان بابایی ( زندان سنندج )
42. عمر امامی ( حزب دموکرات کردستان ، 21 سال ، زندان مرکزی یزد )
43. یاسر مجیدی (سازمان مجاهدین خلق ، 25 سال ، زندان مرکزی بیرجند)
44. حیدر نوری (سازمان مجاهدین خلق ، 25 سال ، زندان مرکزی سمنان)
45. حمید کارگر ( فعال دانشجویی )
46. بهادر دره شوری ( فعال دانشجویی )
47. ایرج فرجادی( فعال سیاسی، وضعیت نامعلوم ، زندان مشهد)
48. ناصر خیراللهی ( انجمن پیشاهنگان راه آزادی ، بلا تکلیف )
49. محمد نیک بخت ( انجمن پیشاهنگان راه آزادی ، 8 سال زندان )
50. اکبر سنجابی (سازمان مجاهدین خلق ، ابد ، زندان دیزل آباد کرمانشاه)
51. محمد ویضی (سازمان مجاهدین خلق ، 9 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
52. علی صالحی (حزب دموکرات کردستان ، 22 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
53. محمد مرادی (حزب دموکرات کردستان ، 22 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه)
54. پیمان خنجری ( سازمان مجاهدین خلق ، 27 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
55. حمید عزکل (سازمان مجاهدین خلق ، 6 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
56. ستاره ارکزواری ( سازمان مجاهدین خلق ، 10 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
57. محمد سعید عبدالهی ( حزب کومله ، 10 سال ، زندان دیزل آباد کرمانشاه )
58. روح الله عسگری ( سازمان مجاهدین خلق ، 11 سال ، زندان اصفهان )
59. محمد مهربان پور (سازمان مجاهدین خلق ، 11 سال ، زندان اصفهان )
60. ناظم بریحی ( طلبه ، اعدام )
61. عبدالرضا هلیچی (بار بر ، اعدام )
62. طاهر تمیمی ( 15 سال ، 5 سال تبعید اردکان یزد )
63. توفیق حمادی (8 سال ، 5 سال تبعید به سردسیر کرمان )
64. صعود صلیتی (9 سال ، 4 سال تبعید به قزوین )
65. محمد جلالی (8 سال ، 3 سال تبعید به آذربایجان شرقی )
66. محسن باوی (20 سال ، تبعید به نیک شهر )
67. عماد باوی (دانشجوی حقوق ، 25 سال ،تبعید به قائم شهر )
68. هانی باوی (دانشجوی حسابداری ، 11 سال ، 10 سال تبعید )
69. مسلم باوی (محکوم به 16 سال ، 10 سال تبعید به اراک )
70. ضامن باوی ( اعدام )
71. اسد باوی (محکوم به 10 سال )
72. محمد علی سواری ( 11 سال ، زندان اهواز )
73. ریسان سواری ( اعدام )
74. ارکان سواری ( زندان اهواز )
75. رحیم عفرائی (محکوم به 3 سال تبعید )
76. علی مطبوعی ( زندان اهواز )
77. علی حلفی ( زندان اهواز )
78. مهدی خضیراوی
79. احمد آلبوغیش ( 6سال )
80. جواد جابری (5 سال )
81. عزیز کارفی (3 سال )
82. عزیز ساعدی (2 سال )
83. لیلا کعبی ( اعدام )
84. جواد نیمی (نعیمی)
85. دکتر عوده عفراوی ( 20 سال و تبعید به زندان اردبیل )
86. مسلم الهائی (1 سال زندان ، تبعید به خرم آباد )
87. عبدالله سعیدی (2 سال زندان ، تبعید به زندان تهران )
88. شبیب خسرجی (2 سال زندان ، تبعید به زندان اراک )
89. بهروز جاوید تهرانی(فعال دانشجویی ، 7 سال ، زندان گوهردشت کرج )
90. امیر ساران( جبهه اتحاد ملی، 15 سال ، زندان گوهردشت کرج)
91. شهرام پور منصوری(اعدام ، بلاتکلیف ، زندان گوهردشت کرج)
92. فرهنگ پور منصوری(اعدام ، بلاتکلیف ، زندان گوهردشت کرج)
93. علیرضا کرمی خیر آبادی (اعدام ، بلاتکلیف ، زندان گوهردشت کرج)
94. افشین بایمانی( سازمان مجاهدین خلق ، ابد ، زندان گوهردشت کرج )
95. جعفر اقدامی(سازمان مجاهدین خلق ، 15 سال ، زندان گوهردشت کرج)
96. عباس عسگری زاده (سازمان مجاهدین خلق زندان گوهردشت کرج)
97. مریم سادات (سازمان مجاهدین خلق ، زندان گوهردشت کرج)
98. حسین کاووسی فر ( بند 5 زندان گوهردشت کرج )
99. کیوان رفیعی ( فعال حقوق بشر ، بلاتکلیف ، بند 7 زندان اوین )
100. علیرضا اربابی ( بند 7 زندان اوین )
101. غلامی ( بند 7 زندان اوین )
102. سرهنگ قاسمی ( بند 7 زندان اوین )
103. دکتر کیوان امیری ( بند 7 زندان اوین )
104. سید حمید سید علی خانی ( بند 7 زندان اوین )
105. علیرضا منتظر صائب ( بند 7 زندان اوین )
106. علیرضا ده هیجده ( بند 7 زندان اوین )
107. محمد کریم عبدالرحمانی (بند7 زندان اوین )
108. مصطفی دریا نورد ( بند 7 زندان اوین )
109. اردشیر رازقی ( بند 7 زندان اوین )
110. جمال بهادری (بند7 زندان اوین )
111. حسین داروغه (بند8 زندان اوین )
112. حبیب قوتی (بند 8 زندان اوین )
113. مجید السلام السدی ( بند 8 زندان اوین )
114. غلام حسین کلبی ( سازمان مجاهدین خلق ، ابد ، بند 350 زندان اوین )
115. سعید شاه قلعه ای( سازمان مجاهدین خلق ، ابد ، بند 350 زندان اوین)
116. عبدالرضا رجبی ( سازمان مجاهدین خلق ، ابد ، بند 350 زندان اوین )
117. هاشم شاهی نیا (سازمان مجاهدین خلق ، بند 350 زندان اوین )
118. عباس شیررضا ( جاسوس هسته ای ، بند 350 زندان اوین )
119. جلیل آقاجانی (بند 350 زندان اوین )
120. دکتر مهدی قیاسی نژاد ( بند 350 زندان اوین )
121. خانچاری ( بند 350 زندان اوین )
122. مصطفی سنگ تراش (سازمان مجاهدین خلق ، بند 350 زندان اوین )
123. حمید رضا برهانی ( بند 350 زندان اوین )
124. خلیل شالچی(سازمان مجاهدین خلق ، بلاتکلیف ، بند 350 اوین)
125. امیر پرویزی( سازمان مجاهدین خلق ، بلاتکلیف)
126. رضا محمدی( عضو حزب دموکرات کردستان، 15 سال)
127. حسن خبیری نیا( بلاتکلیف، به اتمام نوشتن نامه ای به خامنه ای)
128. حسن ناهید( امنیتی ،3 سال ، بند 350 زندان اوین)
129. حسین غضنفری( از اعضای انجمن پادشاهی ایران ، بلاتکلیف)
130. ارژنگ داوودی(14 سال ، زندان مرکزی بندر عباس ، مرخصی)
131. مهندس احمد رشید نیا ( اتهام جاسوسی هسته ای، بلاتکلیف)
132. حسین حمزوی ( سازمان مجاهدین خلق ، ابد )
133. سعید سنگر ( سازمان مجاهدین خلق ، ابد )
134. سعید کریمی (سازمان مجاهدین خلق ، 6 سال )
135. غلامحسین رهبری ( سلطنت طلب )
136. مادح احمدی ( 5 سال )
137. دکتر جمشید امینی
138. خالد حردانی(اعدام)
139. امیر لاجوردی( دانشجو، مکان نگهداری نامعلوم، احتمال کشته شدن وی وجود دارد)
140. مسعود باستانی( روزنامه نگار ، محکوم به 6 ماه )
141. محسن باپیری ( انجمن پادشاهی )
142. محمد پرتوی ( شرکت در تظاهرات ، 4 سال )
143. مادح احمدی ( فعال کرد )
144. مهدی باغبان بفرویی ( جبهه اتحاد ملی میهنی )
145. امیر باغبان بفرویی ( جبهه اتحاد ملی و میهنی )
146. محمد جعفری ( جبهه اتحاد ملی و میهنی )
147. رضا حیدری ( جبهه اتحاد ملی و میهنی )
148. یوسف اسفندیاری ( جبهه اتحاد ملی و میهنی )
149. پوریا مفرح ( فعال حقوق بشر )
150. بخشعلی محمدی ( مذهب علوی ، اعدام ) ‏
151. یونس آقایان ( مذهب علوی ، اعدام )
152. مهدی قاسم زاده ( مذهب علوی ، اعدام )
153. عباداله قاسم زاده ( مذهب علوی ، اعدام )‏ ‏
154. سمندعلِی محمدِی ( مذهب علوی ، اعدام )
155. بخشعلِی محمدِی (مذهب علوی ، اعدام )
156. یونس آقاِیان (مذهب علوی ، اعدام )
157. مهدِی قاسم زاده (مذهب علوی ، اعدام )
158. عباداله قاسم زاده (مذهب علوی ، اعدام )
159. سمندعلی محمدی ( مذهب علوی ، اعدام )
160. عزیز صادقی، ( حزب دموکرات کردستان ، ابد )
161. خالد فریدونی (حزب دموکرات کردستان ، ابد )
162. عمر فقیه پور (حزب دموکرات کردستان ، ابد )
163. محمد ناصری (حزب دموکرات کردستان ، ابد )
164. حسن محمودی (حزب دموکرات کردستان ، ابد )
165. سید طاهر عبداله پور (حزب دموکرات کردستان ، ابد )
166. زاهد مصطفوی (حزب دموکرات کردستان ( ابد )
167. رسول عبداله پور ( حزب دموکرات کردستان ، ابد )
168. سهراب اسماعیل ( حزب دموکرات کردستان ، ابد )
169. مظفر نصرالدینی ( حزب دموکرات ، 5 سال )
170. ابراهیم خورندی ( حزب دموکرات ، 23 سال ) ‏
171. اسعد مازوجی ( حزب دموکرات ، 23 سال )
172. عزیز محمد جانی ( حزب دموکرات ، 20 سال ) ‏
173. خالد استاد قاضی ( حزب دموکرات ، 20 سال )
174. ‏حسین کرمی فرزند ( حزب دموکرات ، 20 سال )
175. جمال پر ( حزب دموکرات ، 8 سال )
176. جعفر ملائکه ( حزب دموکرات ، 7 سال )
177. جمال زارعی، (حزب کومله ، 7 سال )
178. محمد امین پروشان(15 سال )
179. مد لیلانی (15 سال )
180. قادر پور ( 11 سال )
181. قادر جولا ( 15 سال ) ‏
182. عثمان مصطفی پور ( 25 سال )
183. رضا امینی ( 20 سال )
184. هلمت حسن آذر پور ( 15 سال )
185. عبداله محمدی ( 15 سال )
186. فاتح حیرانی ( 6 سال )
187. طه (طاها) احمدی ( 4 سال )
188. سلیمان مینا پاک ( 2 سال )
189. جهانگیر بادوزاده ( اعدام )
190. محمد علی زایله ( کومله ، ابد )
191. توفیق مرادی ( کومله ، ابد )
192. آزاد صادقی ( کومله ، ابد )‏
193. ناصر صدقی ( کومله ، ابد )‏
194. جمال حسینی ( کومله ، 5 سال )
195. مسعود حسین پناه ( کومله ، ابد )
196. مصطفی علی محمد ( حبس ابد )
197. شیلان ارومیه ای (5 سال )
198. کیوان سرابی (5 سال ) ‏
199. علی احمد سلیمان (7سال )
200. ایوب هنرور ( 7 سال )‏
201. ایوب حقیقی ( 7 سال )
202. خالد مینا زاده ( حزب خبات ، 25 سال )
203. ناصر ساطوری ( کومله ، 20 سال )
204. حبیب اله نادری (18 سال ) ‏
205. محمد ویسی (18 سال )
206. محمود رحمانی(17 سال )
207. مجید رحمانی ( 16 سال )
208. بهمن پیکال (6 سال )
209. سید کریم حسینی (6 سال )
210. فرزاد راوند (6 سال )
211. هژار قادری ( اعدام )
212. سید محسن رستمی
213. سعید دلایی میلان
214. حسن حکمت دمیر
215. محمد خیر خالد رمضان
216. اسعد امیری
217. عبدالخالق طلوعی
218. منصور محمدی
219. علی قاسمی فتح آبادی
220. ابوبکر باپیری
221. خضر سعید نژاد
222. محمدصالح کوخاشیره
223. خالد شیرزاد
224. ابوبکر تیکان‏
225. آوات قریشی
226. دارا قریشی
227. محمد امین سلیمیان ‏
228. سعداله سلطانیان
229. خضر مولودی
230. ریبوار سلیمیان
231. کامل سلیمیان
232. حیدر سرچمی ‏
233. ابراهیم عاشقی
234. کریم امینی ‏ ‏
235. خسرو قربانی‏ ‏
236. احمد حسینی ‏
237. واحد هرمز آباد ‏
238. علی قربانی
239. هژار قادر ریحانی
240. کاوه بهرامی ‏
241. اميرعلي محمدي لباف ( درویش گنابادی )
242. نورعلي تابنده ( سر سلسله دراویش گنابادی )
243. ایوب رحمانی
244. نامدار رحمانی
245. دلیر روژهلاتی
246. عثمان قادری ‏
247. شهرام عزیزپور
248. زانکو رحمتی
249. آرام رضازاده ‏
250. یاسر گلی
251. کاوه رسولی
252. ابراهیم صالحی
253. حسین محمدی
254. انور عزیزی‏
255. مصطفی احمد نژاد
256. کیوان صابری
257. شهرام گرجانی
258. کمال پروینی
259. صابر شادمند
260. جمال عجمی
261. حسین عموزاده ‏
262. رسول رزم
263. مصطفی رسول نیا
264. لقمان مهری
265. افشین محمدی
266. محمد طاهر علی پور
267. علی باسبار
268. اکبر اقدسی
269. محمد ابراهیم بهبودی
270. یوسف قاسمی
271. علیرضا عبداللهی
272. تقی پاشاپور
273. کریم نوروزی مقدم
274. حسین قابلی
275. محمد قابلی
276. مقصود ورمزیار
277. سید حجت ابراهیمی‏
278. ابوبکر میرزا قادری‏
279. قادر احمدی
280. عثمان میرزا قادری
281. محمد امین رسولی
282. شهریار قبال
283. سیامند شابویی
284. صلاح الدین احمدی
285. حسين فيضي
286. محمد داوری امین
287. محمد رضا خوانساری
288. والی دروری
289. نعمت الله شجاعی گنجی
290. راشد سوئدی
291. منصور بلوچ رزاعتکار
292. باقر دهقانی
293. روح الله کبیری
294. مصطفی رهپیش
295. علی داوری
296. لقمان بیستونی
297. مطلب احمد پور
298. ابراهیم مومنی
299. علی اکبر اقدسی
300. عباس عبدی
301. حسین رضاییان
302. یوسف قاسمی
303. علیرضا عبداللهی
304. تقی پاشاپور
305. کریم نوروزی مقدم
306. حسین قابلی
307. محمد قابلی
308. مقصود ورمزیار
309. پرویز یکانی زارع(ائلیار)
310. بابک آذر اغلو
311. علی پور علی
312. صابر بیت اللهی
313. کریم یوسفی عدل
314. كمال نويدي
315. محمود صالحي
316. محمد شفیع خانزاده
317. چنگیز بخت آور
318. جلال کویدریلو
319. شاهین حسنی
320. مهدی بازمانی
321. بهکام محمدی
322. امیر آقازاده
323. مجید هاشمپور
324. عین الله آهنگری
325. محمد آرام نصرت پور

۱ نظر:

Mo گفت...

salam email adres shomara mikastam mo.tahani@googlemail.com