دوشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۶


یانیۀ شمارۀ 1بنام آفریدگار آزادی ،
با درود به روان پاک تمامی جانباختگان راه عزت و آزادی ایران و ایرانیان،ما جمعی زندانیان محبوس در زندان رجائی شهر کرج در طول 6 روز از تاریخ 26 شهریور 1386لغایت 31 شهریور 1386 در دو مرحله مورد حمله و ضرب وشتم ایاد ی ومزدبگیران ملایان کینه توز در این زندان قرار گرفتیم که در نتیجه برخورد اول ماموران بهداری زندان با آقای افشین بایمانی دچار پارگی شکم ودر نتیجه برخورد دوم مامورین زندان باز نامبرده دچار شکستگی و خون ریزی از ناحیۀ بینی و چهره شده است .لذا بدیوسیله مراتب را به استحضار رئیس زندان آقای حاج علی کاظم می رسانیم و به نامبرده مهلت میدهیم تا سه روز بعد از رویت این اطلاعیه و گزارش نسبت به برخورد با ضاربین از طریق قانونی اقدام و حقوق شهروندی ما زندانیان سیاسی را احیا و استیفا نماید، که در غیر اینصورت ناگزیر در جهت استمداد و کمک از فعالان و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی اقدام به اعتصاب غذای عمومی خواهیم کرد.زندانیان سیاسی زندان گوهرداشت کرج (رجائی شهر)اول مهر 13861- امیر حسین حشمت ساران دبیر کل جبهۀ اتحاد ملی ایران2- افشین بایمانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران3- بهروز جاوید طهرانی از آخرین بازماندۀ فاجعه حماسۀ 18 تیر13784- علیرضا کرمی خیرآبادی زندانی امنیتی – سیاسیموارد فوق به سازمانهای زیر گزارش شده:
کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل
سازمان عفو بین المل
بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا
دیدبان حقوق بشرانتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

هیچ نظری موجود نیست: