سه‌شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۲

اسامي ١٤١٢ نفر از قربانيان
كشتار سال ١٣٦٧ در زندان‌هاي جمهوري اسلامي

تلاش خانواده‌هاي هزاران زنداني سياسي كه در سال ١٣٦٧ در زندان‌هاي حكومت جمهوري اسلامي قتل عام شدند و همچنين احزاب و سازمان‌هاي چپ و دموكراتيك و مدافعين حقوق بشر براي روشن كردن ابعاد اين كشتار هنوز ناتمام مانده است. عليرغم گذشت دوازده سال، نه تعداد قربانيان اين حادثه، نه محل دفن بسياري از آن‌ها روشن نيست. با اين حال تلاش‌هايي كه در اين دوازده سال به اين منظور ادامه يافته، گوشه‌هايي از ابعاد اين جنايت هولناك را روشن ساخته است.
از ميان فهرست‌هاي مختلفي كه تاكنون درباره قربانيان اين قتل عام منتشر شده است، يكي از آن‌ها را كه به آن دسترسي داشته‌ايم را منتشر مي‌كنيم. اين فهرست چنانكه پيداست نه كامل مي‌باشد و نه احتمال اشتباه در آن منتفي است. اما در پشت هر يك از نام‌هايي كه در آن به چشم مي‌خورد، يك زندگي شرافتمندانه است كه در روز و ساعتي نامعلوم بدست پاسداران ارتجاع به غارت رفته است. اين نام‌ها، سند جنايت بزرگي است كه جنايتكاران هنوز آن را پنهان مي‌دارند. افشاي رازهاي ناگفته اين جنايت بزرگ و ز جمله انتشار فهرست كامل قربانيان آن، همراه با زمان و محل اعدام و به خاك سپاري آن‌ها از جمله خواست‌هايي است كه از سوي خانواده‌هاي قربانيان اين جنايت همچنان پيگيري مي‌شود.
شرح كامل اين گزارش و ليست اسامي زندانيان قتل عام شده و تصاويري از گورستان خاوران را در سايت خبري
http://www.iran-chabar.deنگاه كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: