چهارشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۲

وصيت نامه شهيد كريم جاويدي
ديشب همراه رفقا(هشت رفيق و يك دوست مجاهد)مارا به دادگاه خواستند.
دادگاههاي يك دقيقه اي قرون وسطايي. به علت دير وقت بودن و اشتغال بيش از حد دادگاه ها،چهار نفر پيش موسوي جلاد رفتند و پس از چند دقيقه برگشتند.
موسوي جلاد به همه آنها محارب گفته بود و در صورت عدم همكاري با آنها اعدام را مطرح كرده بود...حكم ما از قبل تععين شده بود و ما نيز به عهد خونين خود كه همان مبارزه بي امان با ارتجاع حاكم است و جان باختن در راه منافع طبقه كارگر،بلشويك وار به استقبال مرگ خواهيم رفت...به مادرم كه در بزرگ كردن من دچار زحمات فراواني شده است درود مي فرستم و از او مي خواهم كه همه ي فرزندان انقلاب و كمونيست شهيد را فرزندان خود بداند و به تمام فاميل و آشنايان سلام برساند. و اميدوارم راه ما را ادامه دهند

هیچ نظری موجود نیست: