جمعه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۲

گفته می شود در سنندج و در جريان بنای يك ساختمان در زمينی متروكه يك گور دسته جمعی يافت شده است كه مربوط به اعدام شدگان سال 67 در اين شهراست. از شمار دقيق اعدام شدگان اين گور دسته جمعی خبری دريافت نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: