شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۲

با کمی تاخیر در نگارش این خبر
رامين ناصح با قرار كفالت يك ميليارد ريال موقتاً آزاد شد!در جريان برگزاري جلسه معارفه جبهه ملّي با حضور دكتر پرويز ورجاوند در اهواز، رامين ناصح دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و مسئول سازمانهاي جبهه ملّي در خوزستان دستگير و پس از ۶ روز حبس تحت سختترين شرايط، با قرار كفالت به مبلغ يك ميليارد ريال تا اعلام حكم نهايي دادگاه انقلاب موقتاً آزاد شد.

رامين ناصح در گفتگو با هفته نامه نداي آزادي در اين باره گفت: در پي اقبال گسترده جوانان به تشكيلات جبهه ملي در خوزستان قصد داشتيم روز پنجشنبه هشتم خرداد به مناسبت سالروز تجديد فعاليت جبهه ملّي در خوزستان جلسه معارفهاي را با حضور استاد دكتر پرويز ورجاوند عضو هيئت رهبري و سخنگوي جبهه ملي ايران برگزار كنيم كه ايشان با وجود وضعيت نامساعد جسماني و سفرها و سخنرانيهاي متعدّدي كه در آن هفته با همين وضعيت در اصفهان، خرّم آباد (به دعوت تشكيلات حزب آينده سازان در لرستان) و تهران داشتند، دعوت ما را اجابت كردند و پنجشنبه صبح به اهواز تشريف آوردند. حوالي ظهر بود كه از سوي يكي از نهادهاي امنيتي با پدرم تماس گرفته شد و ايشان بدليل اينكه قرار بود از ملك ايشان بعنوان محلّ تشكيل جلسه استفاده كنيم مورد تهديد قرار گرفتند كه اگر اين برنامه برگزار شود شديداً با آن برخورد صورت خواهد گرفت و منزل ايشان هم پلمپ خواهد شد. بهانه آنها براي برهم زدن برنامه اطلاعيه هاي بود كه بين دانشجويان توزيع شده بود مبني بر اينكه كساني كه ميخواهند در جلسات جبهه ملّي در اهواز شركت كنند براي تعيين قرار قبلي با اين شماره تلفن تماس بگيرند. با توجّه به اينكه جلسه مذكور فاقد مجوّز بود و اصولاً براي تشكيل جلسات محدود در مكان سربسته نيازي به اخذ مجوّز نيست و در آن اطّلاعيه هم به زمان و مكان جلسات اشارهاي نشده بود بلكه بر گرفتن وقت قبلي براي شركت در جلسات محدود و خصوصي تاكيد شده بود، معهذا از سوي نهادهاي متعدّد اطلاعاتي-امنيتي با ما برخورد شد و دو سه ساعت قبل از تشكيل جلسه معارفه از سوي فرماندهي نيروي انتظامي اهواز براي اينكه دو دقيقه (!) با من صحبت كنند بدون ارائه حكم جلب بنده را بهمراه خود بردند و تا روز سه شنبه اين هفته تحت سختترين شرايطي محبوس نگه داشتند و در اين مدّت چندين بار از من بازجويي و تفتيش عقايد به عمل آوردند. عدّه اي كه براي شركت در جلسه به محلّ مربوطه مراجعه كرده بودند و بعضاً از شهرستانهايي چون شيراز، تهران، قم، شوشتر، دزفول، ماهشهر، مسجدسليمان و... دعوت شده بودند، با دخالت نيروهاي پليس متفرّق شدند.
روز شنبه در دادگاه انقلاب توسّط قاضي اسدي مورد محاكمه قرار گرفتم. پس از بازگشت از دادگاه شرايط زندان دشوارتر شد و هم ممنوع الملاقات شدم و هم تمام مدّت زنجير سنگيني به پاي من بسته بودند كه منجر به زخم هاي عميقي شد. در اين مدّت در بند جرائم عمومي نگهداري ميشدم. تا اينكه با پيگيريهاي شبانه روزي خانواده و دوستان و همرزمان روز سه شنبه با قرار كفالت به مبلغ سنگين يك ميليارد ريال موقّتاً آزاد شدم تا زماني كه حكم دادگاه انقلاب اعلام شود.
دبيركلّ حزب آينده سازان ايران با اشاره به يورشهاي شديدي كه در هفته هاي اخير به جبهه ملّي صورت گرفته است، از جمله حبس مجدّد مهندس اميرانتظام عضو هيئت رهبري جبهه ملّي، احضار دكتر ورجاوند، بر هم زدن سخنراني دكتر ورجاوند در اصفهان و اهواز و بر هم زدن مراسم بزرگداشت دكتر مصدّق در تهران كه قرار بود با سخنراني پنج تن از رهبران جبهه ملّي در فرهنگسراي ارسباران برگزار شود، ابراز نگراني كردند اين گونه برخوردهاي ناسنجيده زمينه را براي تبديل شدن مبارزات اصيل و مدني ملّت ايران به حركتهاي كور زيرزميني پديد آورد كه به هيچ وجه تضمين كننده امنيت و مصالح ملّي ما نخواهد بود. وي خاطرنشان كرد: نيروي جوان انرژي جوشنده اي دارد و نارضايتي هاي عمومي به اوج رسيده و اين انرژي جوشنده به هيچ طريقي قابل سركوب نخواهد بود. اگر امكان مبارزات مسالمت آميز و علني وجود نداشته باشد، جز راديكاليزه شدن حركت سياسي جوانان و سوق دادن نيروها به سمت حركتهايي كه ميتواند فجايع صعب الجبراني را ببار آورد نتيجهاي نخواهد داشت.
وي افزود: جوانان ما بايد توجّه داشته باشند در عين اينكه اينگونه برخوردها نبايد موجبات روي آوردن آنها به يكسري حركتهاي احساسي و غيرمعقول را فراهم آورد، همينطور نبايد سبب شود كه جوانان از مبارزه نااميد شوند و در لاك خود فرو بروند و احياناً به انتظار منجي خارجي بنشينند. بجاي عكس العمل هاي منفعلانه بايد با هوشمندي و خردورزي مبارزات آزاديخواهانه را به پيش برد و توجّه داشت كه كندروي و تندروي هر دو عواملي بر تسديد روند دموكراتيزاسيون هستند.
وي در خاتمه تصريح كرد: حزب آينده سازان ايران همانطور كه در اعلاميه هايي كه در مدّت حبس من صادر كرده اشاره نموده است، همچنان استوار و پابرجا تا استقرار كامل حاكميت ملي و برپاي ساماني مردمسالار از هيچ گونه تلاش و كوششي فرو گزار نخواهد كرد.
خاطرات ایشان بزودی در اینجا نوشته خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: